Skontaktuj się z nami: + 48 22 150 15 10

Nie udało Ci się dodzwonić? Nasz zespół właśnie rozmawiał z pacjentami. Prosimy zostaw swoje zapytanie a oddzwonimy na pewno, by ustalić, jak możemy Ci pomóc.

Zapalenie kości i szpiku kostnego

Zapalenie kości i szpiku (osteomyelitis) to infekcja kości, która częściej występuje u dzieci ze względu na bogate unaczynienie przynasady i nie w pełni rozwinięty jeszcze układ odpornościowy. Pojawia się z częstością 1:5000 u osób poniżej 13. roku życia.

Przyczyną zapalenia tkanki kostnej jest infekcja bakteryjna. Najczęściej jest spowodowane gronkowcem złocistym. Bakterie mogą przeniknąć do kości wraz z krwią, z zakażenia zlokalizowanego przy kości lub w wyniku bezpośredniego zanieczyszczenia, np. w efekcie dużego urazu lub w trakcie zabiegu.

Zapalenie kości to objawy takie jak: ropny wyciek z przetoki, problemy z poruszaniem górną kończyną, utykanie, gorączka, złe samopoczucie, dreszcze, a także obrzęk, ból i zaczerwienienie tkanek ponad ogniskiem zapalenia kości. Choroba najczęściej objawia się zatem: bólem kończyny, utykaniem lub obawą przed pełnym obciążaniem kończyny, a czasami współtowarzyszy jej występowanie gorączki i objawów przeziębienia. Zdarza się również przebieg bezobjawowy.

 

Zlekceważenie objawów, błędna diagnoza lub nieskuteczne leczenie mogą prowadzić do rozwoju poważnych powikłań takich jak:

  1. martwica kości,
  2. zapalenie stawów,
  3. zaburzenie wzrastania.

Diagnoza zapalenia kości

W przypadku zakażenia kości rozpoznanie zwykle można postawić na podstawie objawów, badania krwi i diagnostyki obrazowej (np. zdjęć rentgenowskich). W badaniu RTG możliwe jest uwidocznienie uszkodzenia kości, jednakże często widoczne jest ono po pewnym czasie trwania infekcji. Tomografia komputerowa (TK) i rezonans magnetyczny (MRI) również mogą posłużyć w uwidocznieniu zmian zapalnych, przy czym TK ujawni zmiany w strukturze kości, natomiast w MRI widoczny będzie obrzęk szpiku i tkanek miękkich. W badaniu krwi podwyższony wynik białych krwinek (leukocytoza), wzrost wykładników zapalnych oraz innych parametrów krwi mogą wskazywać na toczący się proces zapalny. Zapalenie kości to leczenie obejmuje farmakoterapię oraz zabiegi chirurgiczne w celu usunięcia zakażonej kości oraz tkanek miękkich.

 

Zakażenie kości – jak je leczyć?

Opisaliśmy już zakażenie kości – znasz jego objawy i przyczyny. Teraz pora skupić się na najważniejszej części. Leczenie zapalenia szpiku kostnego o różnych objawach obejmuje zarówno metody nieinwazyjne, jak i chirurgiczne. Metody zachowawcze opierają się na antybiotykoterapii oraz zastosowaniu przeciwciał w celu zwalczenia infekcji. Leczenie antybiotykami stanu zapalnego kości zaczyna się od terapii empirycznej, czyli użycia antybiotyku o szerokim spektrum działania, które pokrywa większość znanych typów bakterii wywołujących zakażenie. W celu zastosowania antybiotykoterapii celowanej, czyli ukierunkowanej na konkretny szczep bakterii wywołujący infekcje, należy wykonać biopsję kości. Biopsja jest małoinwazyjnym zabiegiem polegającym na pobraniu fragmentu kości przy pomocy igły.

 

Leczenie operacyjne

Leczenie operacyjne zapalenia kości może być konieczne w przypadku braku odpowiedzi pacjenta na leczenie antybiotykami. Innymi wskazaniami do zabiegu chirurgicznego są przewlekle infekcje oraz obecność znaczących ognisk martwej kości czy infekcja w obrębie ciała obcego (np. płytki, protezy).

Pierwszym etapem jest ekspozycja zakażonej kości i otaczających ją tkanek miękkich i odessanie ropy czy płynu znajdującego się w obrębie zapalenie kości bakteryjnego. Kolejny etap to usunięcie zakażonej kości i tkanek miękkich – debridement. Ostatnim etapem leczenia zapalenia szpiku i kości jest przeszczep kostny. Pobudza to tworzenie się nowej kości i przebudowę w obrębie operowanej kości.

W przypadku rozlanych ognisk martwiczych kości niezbędne jest dalsze postępowanie chirurgiczne. Przy usunięciu dużej ilości martwej kości tworzą się ubytki kostne. Zalecanym leczeniem w takich wypadkach jest wykonanie transportu kostnego.

 

Leczenie zakażenia kości w Paley European Institute

W Paley European Institute wiemy, jak ważne jest, by zapalenie kości i szpiku zostało odpowiednio wyleczone. Dlatego na początku leczenia zalecamy antybiotykoterapię lub przeciwciała zwalczające infekcję. W wielu przypadkach okazuje się to jednak niewystarczające. Wtedy warto skorzystać z zabiegów operacyjnych ratujących kończyny. W Paley European Institute wykorzystujemy protokół transportu kostnego, protokół kompresji stawu kostnego oraz wydłużanie kości. Po operacji otaczamy Pacjenta opieką fizjoterapeutyczną.

Zapraszamy do zapoznania się z historią Pana Krzysztofa, u którego specjalista od zapalenia kości przeprowadził nowatorski zabieg transportu kostnego według własnej autorskiej modyfikacji z użyciem kabli, zmieniając jego życie na lepsze. LINK DO FILMU

Ortopedia dziecięca to nasza specjalność. Skontaktuj się z nami, gdy potrzebujesz pomocy w przypadku zakażenia szpiku kostnego. To choroba, która nie ma przed nami tajemnic.