Skontaktuj się z nami: + 48 22 150 15 10

Nie udało Ci się dodzwonić? Nasz zespół właśnie rozmawiał z pacjentami. Prosimy zostaw swoje zapytanie a oddzwonimy na pewno, by ustalić, jak możemy Ci pomóc.

Mózgowe porażenie (MPD)

Mózgowe porażenie dziecięce jest formą niepełnosprawności fizycznej trwającą całe życie, która ma wpływ na poruszanie się oraz postawę ciała. Wynika z trwałego, niepostępującego uszkodzenia mózgu we wczesnym stadium rozwoju dziecka. Może nasilać się wraz z wiekiem, przybierać różne formy i mieć wpływ na różne części ciała. Dlatego każda osoba zmagająca się z MPD prezentuje inną jego postać. U osób z dziecięcym porażeniem mózgowym zaburzony jest chód, siedzenie, często również sprawność manualna. Pojawiają się także inne problemy fizyczne i poznawcze. Jest to najczęstsza niepełnosprawność ruchowa w okresie dzieciństwa, która dotyczy 17 milionów osób na świecie.

 

Mózgowe porażenie dziecięce – objawy

Mózgowe porażenie dziecięce ze względu na objawy dzieli się na 4 postacie. Klasyfikacje te odzwierciedlają obszary mózgu, które są uszkodzone. Najbardziej powszechną formą jest postać spastyczna (80-90%). Wynika z urazu kory ruchowej i występuje w niej sztywność oraz napięcie w mięśniach. Postać ataktyczna charakteryzuje się chwiejnymi ruchami. Wpływa na równowagę oraz poczucie umiejscowienia w przestrzeni, a powstaje na skutek uszkodzenia móżdżku. Mimowolne ruchy, takie jak dystonia, atetoza oraz/lub pląsawica, występują w postaci dyskinetycznej i wynikają z uszkodzenia zwojów podstawy. Ostatnim w klasyfikacji jest rodzaj mieszany, który łączy ze sobą dwa typy zaburzeń napięcia mięśniowego, np. spastyczność i dystonię.

Mózgowe porażenie dziecięce może mieć wpływ na różne części ciała. Wyróżnia się:

 1. Kwadriplegię – porażenie czterokończynowe spastyczne/obustronne – porażone są nogi i ręce, a często również mięśnie tułowia, twarzy lub ust;
 2. Diplegię – porażenie kończyn dolnych spastyczne/obustronne – porażone są obydwie nogi, a ręce w mniejszym stopniu;
 3. Hemiplegię – porażenie połowicze spastyczne/jednostronne – porażona jest jedna strona ciała (noga lub ręka).

 

Umiejętności motoryki dużej (np. siedzenie lub chodzenie) u dzieci oraz młodzieży z porażeniem mózgowym można podzielić na 5 różnych poziomów, używając narzędzia pod nazwą Gross Motor Function Classification System (GMFCSSystem Klasyfikacji Funkcji Motoryki Dużej) opracowanej przez CanChild w Kanadzie:

• Poziomi I – dziecko chodzi bez ograniczeń,

• Poziom II – dziecko chodzi z ograniczeniami,

• Poziom III – dziecko chodzi z użyciem ręcznego przyrządu,

• Poziom IV – dziecko samodzielnie porusza się z ograniczeniami, może korzystać z urządzenia elektrycznego,

• Poziom V – dziecko jest wożone ręcznym wózkiem inwalidzkim.


Uwzględnienie obecnego poziomu umiejętności motoryki dużej pozwala na dobór
metody leczenia najlepszej dla konkretnej osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym i zastosowanie rehabilitacji.

MPD towarzyszy wiele zaburzeń. Wśród osób z tym zaburzeniem:

• 1 z 3 osób z MPD nie chodzi,
• 1 z 4 osób z MPD nie mówi,
• 1 z 4 osób z MPD ma zaburzenia zachowania,
• 1 z 10 osób z MPD ma zaburzenia widzenia,
• 1 z 5 osób z MPD ma problemy ze ślinieniem się,
• 1 z 2 osób z MPD ma niepełnosprawność intelektualną,
• 2 z 4 osób z MPD ma problem z trzymaniem mocz,
• 1 z 4 osób z MPD ma epilepsję,
• 3 z 4 osób z MPD doświadcza bólu,
• 1 z 5 osób z MPD ma zaburzenia snu.

 

Diagnozując mózgowe porażenie, należy zadać następujące pytania.

 

Czy występują czynniki ryzyka MPD?

Do czynników zwiększających ryzyko dziecięcego porażenia mózgowego należą:

 1. zaburzenia tarczycy,
 2. zatrucie ciążowe/stan przedrzucawkowy,
 3. krwawienia,
 4. infekcje,
 5. IUGR,
 6. nieprawidłowości łożyska,
 7. ciąża mnoga,
 8. wcześniactwo,
 9. encefalopatie okołoporodowe.

Czy u niemowlaka rozwój motoryczny jest nieprawidłowy?

Wiek: < 20 tyg. (skorygowany) – wykonuje się ocenę globalnych wzorców ruchowych Prechtl’a (95% przewidywalności); nasilenie zaburzenia pomaga przewidzieć
Hammersmith Neonatal Neurological Examination (HNNE).
Wiek: 6-12 miesiąc – wykonuje się Developmental Assesment of Young Children (DAYC) (83% przewidywalności), a także Hammersmith Infant Neurological Examination (HINE) (90% przewidywalności).

Czy u noworodka neuroobrazowanie jest nieprawidłowe?

% wszystkich osób, które mają MPD i wykazują nieprawidłowe neuroobrazownie:

• leukomalacja okołokomorowam – 19%,
• wady rozwojowe mózgu – 11%,
• udar – 11%,
• uszkodzenie istoty szarej – 22%,
• krwawienie wewnątrzczaszkowe – 3%,
• infekcja – 2%,
• nieokreślone – 19%,
• prawidłowe – 13%.

Mózgowe porażenie dziecięce bez leczenia interdyscyplinarnego może przyczynić się pogorszenia stanu fizycznego. MPD prawie zawsze towarzyszy szereg innych schorzeń, które mogą prowadzić do niepełnosprawności w takim stopniu jak stan fizyczny. Dlatego należy je wcześnie rozpoznać i leczyć, np. regularnie prześwietlać biodra, aby zauważyć ich zwichnięcie, wcześnie rozpocząć wspomaganie mowy czy zastosować odpowiednie metody kontroli bólu. W Paley European Institute naszą specjalnością jest ortopedia dziecięca i fizjoterapia, dzięki czemu oferujemy kompleksowe leczenie osób z mózgowym porażeniem dziecięcym.