Skontaktuj się z nami: + 48 22 150 15 10

Nie udało Ci się dodzwonić? Nasz zespół właśnie rozmawiał z pacjentami. Prosimy zostaw swoje zapytanie a oddzwonimy na pewno, by ustalić, jak możemy Ci pomóc.

Hemimelia strzałkowa

Hemimelia strzałkowa (ang. Fibular hemimelia – FH) jest najczęstszą wrodzoną podłużną wadą kończyn dolnych. Występuje między 1 na 50 000-135 000 urodzeń. W hemimelii strzałkowej brakuje części lub całości kości strzałkowej. Występują również różnice w długości kończyn, deformacje stopy oraz kolana. Nie jest obecnie znana przyczyna występowania tego schorzenia, jednak badania wykazały, że jeżeli geny odpowiedzialne za formowanie się kończyn są aktywowane w nieprawidłowej kolejności, to wzrasta ryzyko wystąpienia hemimelii strzałkowej.

Leczenie chirurgiczne ma na celu zajęcie się wszystkimi deformacjami, brakami i rozbieżnościami długości kończyny. Celem leczenia jest osiągnięcie wyrównania kończyn, funkcjonalnej stopy w pozycji stojącej płasko na ziemi, wyrównania stawów biodrowych, kolanowych i skokowych oraz uzyskanie stabilności kolan.

Wydłużanie kończyn to skomplikowany proces, służący skorygowaniu rozbieżności długości kończyn i wrodzonych niedoskonałości w hemimelii strzałkowej. Pomyślny wynik wymaga drobiazgowej techniki chirurgicznej, czujnej obserwacji i intensywnej fizjoterapii. Wyniki wydłużania w dużym stopniu uzależnione są od doświadczonego chirurga i fizjoterapeuty oraz pozostałych członków zespołu. Dzięki procedurom opracowanym przez doktora Paley wiele dzieci uniknęło amputacji kończyny oraz wróciło do normalnego funkcjonowania.

Poza leczeniem chirurgicznym kluczowe jest przygotowanie zarówno przed jak i pooperacyjne pacjenta. Jest to możliwe, dzięki interdyscyplinarnemu zespołowi, składającemu się z lekarza, psychologa, dietetyka oraz fizjoterapeuty, którzy tworzą plan opieki nad pacjentem zarówno przed, jak i po zabiegu. W przypadku chorób układu ruchu nadrzędnym ogniwem w procesie terapeutycznym jest fizjoterapia, dzięki której pacjenci odzyskują większą kontrolę, niezależność i sprawność.

W Paley European Institute leczeniem i fizjoterapią osób z hemimelią zajmują się najwyższej klasy specjaliści – w tym dr. Jarosław Michał Deszczyński i dr. Tomasz Albrewczyński.