Skontaktuj się z nami: + 48 22 150 15 10

Nie udało Ci się dodzwonić? Nasz zespół właśnie rozmawiał z pacjentami. Prosimy zostaw swoje zapytanie a oddzwonimy na pewno, by ustalić, jak możemy Ci pomóc.

Achondroplazja

Achondroplazja to najczęstsza postać chondrodysplazji, czyli zaburzenia wzrostu chrząstek nasadowych. Jest uwarunkowana genetycznie. To zaburzenie związane ze skróceniem części proksymalnych kończyn (ramion i ud) oraz deformacjami w obrębie kończyn górnych. Kości chorych są krótsze, co znacząco wpływa na ich wzrost. Dorosłe kobiety osiągają średnio 124 cm, a mężczyźni 131 cm. Oprócz niskiego wzrostu u pacjentów z achondroplazją problemem są deformacje stawów oraz kręgosłupa.

Achondroplazja to objawy, do których zaliczyć można: niski wzrost, szpotawość kolan, krótkie, nieproporcjonalne do wielkości głowy ręce i nogi, deformacje stawów i kręgosłupa. Może pojawić się także wielkogłowie z wypukłością kości czołowej, nieprawidłowy rozwój środkowej części twarzy czy hiperlordoza lędźwiowa. Co ważne na podstawie cech klinicznych i radiologicznych można zdiagnozować achondroplazję, a jej przyczyny mają charakter genetyczny i wiążą się z obecnością mutacji w FGFR3.

Achondroplazja występuje u 1 osoby na około 25 000 urodzeń. 80% osób niskorosłych to dzieci rodziców o przeciętnym wzroście i bez historii takich przypadków w rodzinie. W porównaniu z populacją ogólną oczekiwana długość życia osób z achondroplazją jest tylko nieznacznie mniejsza.

 

Problemy osób z ACH

Osoby z achondroplazją ze względu na swój niski wzrost muszą się borykać z wieloma problemami. Często nie mogą znaleźć odpowiedniego obuwia, mają trudności z dostosowaniem mebli, bankomatów, samochodu czy roweru, a nawet są narażeni na uszkodzenia ciała poprzez nieodpowiednio umieszczone poduszki powietrzne. Obiekty publiczne są do nich niedostosowane – zbyt wysoko są umieszczone włączniki światła, publiczne toalety, półki sklepowe oraz wejścia do transportu publicznego.

Osoby z ACH muszą się mierzyć także z mniejszą akceptacją społeczną. Niektóre zawody nie są dla nich dostępne lub wypełnienie całego zakresu obowiązków dla określonej specjalizacji jest utrudnione. Poprzez niski wzrost często spotykają się z juwenalizacją, czyli postrzeganiem ich jako młodszych niż w rzeczywistości, co skutkuje domniemywaniem mniejszych kompetencji, a przez to stawianiem poprzeczki poniżej umiejętności i mniejszych wymagań wobec osoby niskorosłej. Wszystkie te czynniki mogą prowadzić do trudności emocjonalnych często przekształcających się w problemy emocjonalne, takie jak: problemy ze skupieniem uwagi, zespół objawów depresyjnych, lękliwość czy bóle somatyczne.

Osoby z ACH często są wyśmiewane, wytykane palcami lub traktowane w odmienny sposób niż wszyscy, np. lekceważąco. Wyklucza się je z interakcji społecznych, zajęć grupowych w szkole, uprawiania sportu lub innych aktywności pozalekcyjnych. Sposób, w jaki osoby niskorosłe są przedstawiane w mediach, odgrywa dużą rolę w tym, jak są one postrzegane przez resztę społeczeństwa. Niestety często są one ukazywane jako postaci, które pozwalają społeczeństwu na kpienie i śmiech z każdego, kto jest niskorosły.

Ważne jest, aby zmienić te praktyki i wprowadzić inne rozwiązania antydyskryminacyjne. Wśród nich można wyróżnić projektowanie uniwersalne, które umożliwia dostępność produktów i otoczenia dla wszystkich użytkowników, bez konieczności ich specjalnej adaptacji. Istotne jest także prowadzenie edukacji społeczeństwa, dyskusji na temat przeciwdziałania dyskryminacji osób z niepełnosprawnością i istotności wprowadzenia zmian.

 

Zaburzenia powiązane

Achondroplazji często towarzyszą inne zaburzenia ogólne, które wymagają leczenia. Dlatego niezbędna jest opieka wielospecjalistyczna. Wśród nich wyróżnia się:

 1. zaburzenia neurologiczne,
 2. hipotonia mięśniowa;
 3. bezdech centralny;
 4. opóźniony rozwój;
 5. zwężenie klatki piersiowej;
 6. zaburzenia układu krążenia;
 7. obturacyjny bezdech senny;
 8. niedosłuch związany z przewlekłym zapaleniem ucha środkowego
 9. hipermobilność stawów;
 10. stłoczenie zębów;
 11. otyłość;
 12. deformacje osiowe kończyn dolnych.

Mimo opóźnionego rozwoju, zdolności intelektualne i poznawcze u dzieci z achondroplazją są prawidłowe.

 

Diagnoza i występowanie

Rozpoznanie stawia się na podstawie obecności charakterystycznych cech klinicznych i radiologicznych. Diagnozę mogą potwierdzić molekularne badania genetyczne, wykazując obecność mutacji w FGFR3. Jest możliwe przypadkowe rozpoznanie prenatalne podczas rutynowej ultrasonografii w 3. Trymestrze ciąży.

 

Achondroplazja – sposoby leczenia

Wiedząc: achondroplazja – co to jest, można przejść do sposobów jej leczenia. Na wstępie warto podkreślić, że achondroplazja u dzieci to schorzenie, które utrudnia pełnienie wybranych ról społecznych i zawodowych. Aby podnieść jakość życia, rekomendujemy leczenie w postaci zabiegów chirurgicznych, takich jak wydłużanie kończyn dolnych i górnych oraz rekonstrukcje stawów. W przypadku achondroplazji oprócz leczenia chirurgicznego oferujemy także rehabilitację (przed i pooperacyjną).

Obecnie są wprowadzane także leki, które stosowane u odpowiednio zakwalifikowanych pacjentów zwiększają ostatecznie osiągnięty wzrost. Jednak nadal w niektórych przypadkach achondroplazji leczenie przyczynowe nie jest możliwe. Można natomiast przeprowadzić chirurgiczną korekcji deformacji osiowych kończyn dolnych głównie szpotawości, a także ich wydłużanie. Należy leczyć choroby współistniejące oraz monitorować stan kręgosłupa – każda osoba z ACH powinna przynajmniej raz w życiu wykonać badanie RTG. Szczególnie ważne jest, aby nie obciążać zbyt wcześnie kręgosłupa dziecka i nie sadzać go, zanim samo nie będzie na to gotowe. Warto również rozważyć zapewnienie wsparcia psychologicznego, społecznego oraz terapii logopedycznej.

Skontaktuj się z nami już dziś! Leczenie achondroplazji, rehabilitacja oraz ortopedia dziecięca to nasza specjalność. Zajmujemy się także innymi schorzeniami, w tym dysplazją diastroficzną.

Jak się umówić na pierwszą wizytę w Paley European Institute?Zapisów można dokonywać poprzez recepcję PEI, telefonicznie (+ 48 22 150 15 10) lub mailowo (recepcja@paleyeurope.com).