Skontaktuj się z nami: + 48 22 150 15 10

Nie udało Ci się dodzwonić? Nasz zespół właśnie rozmawiał z pacjentami. Prosimy zostaw swoje zapytanie a oddzwonimy na pewno, by ustalić, jak możemy Ci pomóc.

Rehabilitacja indywidualna

Rehabilitacja indywidualna

indywidualna praca z pacjentem obejmuje leczenie dysfunkcji poprzez dobór odpowiedniej specjalistycznej terapii fizjoterapeutycznej ukierunkowanej ściśle na problem funkcjonalny pacjenta. Nadrzędnym celem podejścia indywidualnego jest likwidacja istniejącego problemu i przywrócenie jak największej sprawności i niezależności w życiu codziennym

Rehabilitacja indywidualna to cykl spotkań z fizjoterapeutą.

Pierwsza wizyta obejmuje:

przeprowadzenie wnikliwego wywiadu oraz testów diagnostycznych, pozwalających na zidentyfikowanie głównych problemów na poziomie strukturalnym i funkcjonalnym. Należy także zabrać ze sobą posiadaną dokumentację medyczną.

określenie celów terapii oraz przedstawienie metod ich osiągnięcia

ustalenie orientacyjnego czasu trwania terapii

Kolejne wizyty:

omówienie zmian odczuwanych przez pacjenta.

praca nad określonym celem według dobranej metody oraz przekazanie ćwiczeń realizowanych przez pacjenta w domu.

Podczas terapii indywidualnych pracujemy z wykorzystaniem następujących metod:

Terapia manualna:

Jest formą terapii zaburzeń narządu ruchu. Polega na badaniu i leczeniu stawów obwodowych oraz kręgosłupa. Dokonuje się badania jakości ruchu, zakresu, biomechaniki oraz innych czynników mogących wpływać na stan pacjenta. Podczas terapii wykorzystuje się specjalne techniki manipulacji, mobilizacji i pracy na tkankach miękkich, przywracając jednocześnie zaburzoną biomechanikę narządu ruchu.

Proprioceptywne torowanie nerwowo-mięśniowe (PNF)

Metoda PNF, czyli proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie ruchu, jest z powodzeniem stosowana w terapii pacjentów z zaburzeniami w obrębie układu kostno-stawowego, mięśniowego i nerwowego. Głównym celem metody jest odtworzenie konkretnej funkcji ruchowej, która została zaburzona lub utracona w wyniku choroby lub urazu. Działania skierowane są na zlikwidowanie indywidualnego problemu pacjenta. W terapii PNF pacjent traktowany jest globalnie, a nie przez pryzmat uszkodzenia.

Stabilizacja centralna i obwodowa

Terapia ukierunkowana jest na przywrócenie prawidłowej funkcji mięśni odpowiedzialnych za lokalną stabilizację, a następnie naukę prawidłowej współpracy pomiędzy mięśniami lokalnymi oraz globalnymi. Terapia ta jest z powodzeniem stosowana w dolegliwościach bólowych odcinka lędźwiowego, zmianach zwyrodnieniowych stawów obwodowych oraz kręgosłupa, stanach pourazowych, pooperacyjnych stawów obwodowych, kręgosłupa oraz w rehabilitacji sportowców.

  • terapia manualna,
  • punkty spustowe,
  • PNF.