Skontaktuj się z nami: + 48 513 800 159

Nie udało Ci się dodzwonić? Nasz zespół właśnie rozmawiał z pacjentami. Prosimy zostaw do siebie kontakt zwrotny, oddzwonimy na pewno, by ustalić, jak możemy Ci pomóc.

VACTERL

Informacje

Skojarzenie VACTERL to „syndromowe” powiązanie wielu często występujących anomalii wielosystemowych. VACTERL oznacza kręgowe, analne, sercowe, tchawicze, przełykowe, nerkowe i kończynowe. Występuje u 1 na 10 000 do 1 na 40 000 urodzeń.

 

Wielu pacjentów ma co najmniej trzy z powyższych skojarzeń systemowych.

 

Przeważają anomalie kręgowe (obejmują 60-80% pacjentów) i mogą obejmować zespolenie kręgów, brakujące  kręgi (atrezje), a nawet dodatkowe trzony kręgów. Operacja może być wymagana w celu skorygowania ciężkich kątowych deformacji kręgosłupa i/lub zwężenia kręgosłupa. Podobnie często występuje artrezja analna, wymagająca natychmiastowej interwencji chirurgicznej krótko po urodzeniu; jest to często związane z innymi anomaliami układu moczowo-płciowego.

 

Najczęściej związane z wadami serca obejmują ubytki przegrody przedsionkowej i przegrody międzykomorowej (ASD/VSD), Tetralogia Fallota; mniej prawdopodobna, ale zgłaszany jest Pień Tętniczy i Transpozycja Dużych Naczyń (TGV). Często występują przetoki tchawiczo-przełykowe, wymagające wcześniej interwencji chirurgicznej w celu ich skorygowania.

 

Zaburzenia czynności nerek obejmują brakujące lub źle ukształtowane nerki i/lub refluks pęcherzowo-cewkowy.