Skontaktuj się z nami: + 48 22 150 15 10

Nie udało Ci się dodzwonić? Nasz zespół właśnie rozmawiał z pacjentami. Prosimy zostaw swoje zapytanie a oddzwonimy na pewno, by ustalić, jak możemy Ci pomóc.

09.03.2020

Wypalenie zawodowe: specjaliści Paley European Institute dla Pulsu Medycyny

W artykule opublikowanym przez Puls Medycyny przeczytać można o wypaleniu zawodowym w środowisku medycznym i jego profilaktyce.

Anna Sokolnicka, menedżerka medyczna w Paley European Institute wskazuje w nim, że „większość pracowników tego sektora charakteryzuje wysoko rozwinięta empatia. Ich praca polega na niesieniu pomocy, opiekowaniu się, poświęcaniu uwagi, czasu, energii, czyli na szeroko pojętym przekazywaniu pozytywnych emocji – dawaniu. Za tym kryje się ryzyko wyczerpania emocjonalnego, zwłaszcza wtedy, gdy procesy przekazywania i odbierania emocji nie są właściwie zrównoważone”.

Nic jednak nie może się równać z zawodem lekarza. Jak wskazuje dr Jarosław Michał Deszczyński: „Dzisiaj, gdy mój tata ortopeda, który 47 lat przepracował w swojej dziedzinie i rok temu przeszedł na emeryturę pyta: „Synu, czy uważasz, że warto było wybrać tą samą drogę zawodową, którą ja obrałem” z przekonaniem odpowiadam: „tak, warto było, dziękuję!”.

Więcej znaleźć można na stronie: Praca lekarza sprzyja wypaleniu zawodowemu

In the article published by Puls Medycyny you can read about burnout in the medical community and prevention. Anna Sokolnicka, medical manager at the Paley European Institute indicates: “the majority of employees in this sector are characterized by highly developed empathy. Their work consists in helping, caring, devoting attention, time and energy, that is, broadly understood to convey positive emotions – giving. Behind it there is a risk of emotional exhaustion, especially when the processes of transmitting and receiving emotions are not properly balanced”.

However, nothing can compare with the profession of a doctor. Doctor Jarosław Michał Deszczyński indicates: “Today, when my dad, who worked 47 years as an orthopedist and retired a year ago, asks: Son, do you think it was worth choosing the same career path that I chose? I answer: „yes, it was worth it, thank you!”

More on this article!