Skontaktuj się z nami: + 48 22 150 15 10

Nie udało Ci się dodzwonić? Nasz zespół właśnie rozmawiał z pacjentami. Prosimy zostaw swoje zapytanie a oddzwonimy na pewno, by ustalić, jak możemy Ci pomóc.

31.01.2024

Pacjentocentryczne podejście w opiece zdrowotnej: Klucz do satysfakcji Pacjenta

Pacjentocentryzm (ang. Patient and Family Centered Care) jest filarem nowoczesnej opieki zdrowotnej. W Paley European Institute doskonale to rozumiemy, dlatego oferujemy holistyczne podejście do Pacjenta, które jest kluczowe dla zapewnienia najwyższej jakości usług medycznych. W poniższym artykule wyjaśnimy, czym jest model pacjentocentryczny i czy jego zastosowanie jest możliwe. Czytaj dalej!

Czym jest pacjentocentryzm?

Pacjentocentryzm to podejście w opiece zdrowotnej, które kładzie nacisk na potrzeby, doświadczenia, wartości i preferencje Pacjenta jako główny punkt odniesienia w procesie leczenia i podejmowania decyzji medycznych. Charakterystyczne cechy filozofii pacjentocentryzmu obejmują:

  • indywidualne podejście – rozumienie unikalnych potrzeb każdego Pacjenta, w tym jego środowiska, kultury, osobistych preferencji, wartości życiowych oraz specyficznych celów zdrowotnych,
  • zaangażowanie Pacjenta – aktywne włączanie Pacjenta (i jego bliskich) w proces leczenia, co oznacza, że Pacjenci są informowani, słuchani i zachęcani do udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących ich zdrowia,
  • komunikacja i relacje – budowanie otwartej i uczciwej komunikacji między zespołem medycznym a Pacjentami, co sprzyja budowaniu zaufania i lepszemu rozumieniu potrzeb,
  • holistyczne podejście – zwracanie uwagi nie tylko na fizyczne aspekty choroby, ale również na emocjonalne, psychiczne i społeczne,
  • współpraca międzydyscyplinarna – współpraca między różnymi specjalistami zdrowia w celu zapewnienia kompleksowej opieki, która odpowiada na różnorodne potrzeby Pacjenta,
  • jakość i bezpieczeństwo – skoncentrowanie się na zapewnieniu najwyższej jakości opieki, która jest bezpieczna, skuteczna, efektywna i dostosowana do indywidualnych potrzeb Pacjenta,
  • szacunek i godność – traktowanie Pacjentów z szacunkiem i upewnianie się, że ich godność jest zawsze zachowana, niezależnie od ich stanu zdrowia, decyzji lub preferencji.

Pacjentocentryzm zmienia tradycyjny model opieki zdrowotnej, przenosząc nacisk z lekarza na Pacjenta, co prowadzi do bardziej zrównoważonej i współuczestniczącej relacji w procesie leczenia. Jest to podejście, które w coraz większym stopniu jest uznawane za kluczowe dla poprawy wyników leczenia i zwiększenia satysfakcji Pacjentów.

Pacjentocentryzm: serce naszej filozofii

Od początku istnienia Paley European Institute szczególną uwagę zwracamy na stawianie Pacjenta w centrum naszej działalności. Każdy Pacjent jest nie tylko odbiorcą usług medycznych, ale przede wszystkim partnerem w procesie leczenia i rehabilitacji. Właśnie dlatego nasze działania opierają się na głęboko zakorzenionym pacjentocentryzmie, który jest sercem i duszą naszej filozofii opieki zdrowotnej.

Zamiast skupiać się wyłącznie na leczeniu symptomów, w Paley European Institute koncentrujemy się na kompleksowym pojmowaniu potrzeb i oczekiwań Pacjenta. Właśnie z tego powodu stworzyliśmy projekt 360 stopni. To holistyczne podejście, według którego istotne jest uwzględnienie wszystkich potrzeb osoby z niepełnosprawnością. Stawiamy na wczesną interwencję i ciągłe wsparcie, które mają nie tylko wpłynąć na zdrowie Pacjenta, ale także przyczynić się do poprawy jakości życia i zwiększenia jego niezależności.

Holistyczne podejście do Pacjenta

Naszym Pacjentom oferujemy interdyscyplinarne strategie leczenia, które uwzględniają wsparcie: ortopedów, neurologów, fizjoterapeutów, psychologów, neonatologów, neurochirurgów, techników ortopedii, inżynierów analizy chodu, ortotyków, pediatrów i neurologopedów. Zamiast skupiać się wyłącznie na leczeniu symptomów, nasz model pacjentocentryczny koncentruje się na kompleksowym pojmowaniu potrzeb i oczekiwań Pacjenta. Dlatego podczas leczenia uwzględniamy także aspekty somatyczne, intelektualne i emocjonalne. Dzięki współpracy i wymianie informacji między specjalistami możemy zapewnić kompleksową pomoc na najwyższym poziomie.

Wspieranie rodzin i bliskich Pacjentów

W Paley European Institute rozumiemy, że choroba jednego członka rodziny wpływa na wszystkich. Dlatego oferujemy wsparcie nie tylko Pacjentom, ale również ich bliskim, pomagając im zrozumieć proces leczenia i to jak mogą wspierać chorego członka rodziny w drodze do zdrowia.

Edukacja Pacjentów i ich rodzin jest nieodłączną częścią naszego modelu pacjentocentrycznego. W Paley European Institute organizujemy indywidualne sesje edukacyjne i przygotowujemy poradniki skupione na tym jak przygotować się do operacji, aby rodziny Pacjentów były w pełni świadome stanu zdrowia, dostępnych opcji leczenia oraz strategii radzenia sobie z chorobą. Dzięki temu promujemy aktywne i świadome uczestnictwo Pacjentów w procesie leczenia.

Podsumowanie

Pacjentocentryzm w Paley European Institute to nie tylko filozofia, ale także praktyczna realizacja modelu opieki, który stawia Pacjenta w centrum wszystkich działań. Zgodnie z podejściem Doktora Drora Paley kierujemy się zasadą, że Pacjent jest najważniejszy. Poprzez holistyczne podejście, edukację, zaangażowanie w innowacje i ciągłe doskonalenie, zapewniamy opiekę na najwyższym poziomie.

Ortopedia dziecięca w Paley European Institute jest wzorcowym przykładem naszego zaangażowania w pacjentocentryzm. Skupiamy się na zapewnieniu małym Pacjentom i ich rodzinom opieki, która jest nie tylko zaawansowana medycznie, ale również wrażliwa na indywidualne potrzeby emocjonalne i rozwojowe dzieci.