Skontaktuj się z nami: + 48 22 150 15 10

Nie udało Ci się dodzwonić? Nasz zespół właśnie rozmawiał z pacjentami. Prosimy zostaw swoje zapytanie a oddzwonimy na pewno, by ustalić, jak możemy Ci pomóc.

19.04.2024

Ogłoszenie

NABÓR ZAKOŃCZONY DNIA 15.05.2024!!!

Nabór Konsorcjantów do OTWARTEGO KONKURSU NA NIEKOMERCYJNE BADANIA KLINICZNE I EKSPERYMENTY BADAWCZE, NUMER KONKURSU: ABM/2024/1 NIEKOMERCYJNE BADANIA KLINICZNE I EKSPERYMENTY BADAWCZE

AKTUALIZACJA Z DNIA 15.05.2024!!!

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że postępowanie konkursowe zakończyło się, przyjmując jedno zgłoszenie, które zostało złożone przez firmę Biostat Sp. z o. o. Dziękujemy wszystkim potencjalnym uczestnikom za zainteresowanie. Zgodnie z wynikiem, wybranym referentem jest firma Biostat Sp. z o. o. Szczegółowe informacje dotyczące dalszych kroków zostaną przekazane wyłonionemu konsorcjantowi.

 


Oferta skierowana jest do podmiotów:

  1. Posiadających status Centrum Badawczo Rozwojowego lub inny równorzędny, umożliwiający zawarcie konsorcjum na warunkach wskazanych w regulaminie konkursu ABM/2024/1. Kryterium zostanie uznane za spełnione po przedstawieniu przez Oferenta oświadczenia wraz z dokumentami potwierdzającymi wdrożenie systemu (jeśli dostępne).
  2. Posiadających doświadczenie w organizacji i monitorowaniu badań klinicznych, obserwacyjnych lub eksperymentów medycznych badawczych finansowanych przez Agencję Badań Medycznych (co najmniej 10 projektów trwających lub 5 zakończonych). Kryterium zostanie uznane za spełnione po przedstawieniu przez Oferenta oświadczenia wraz z listą projektów.
  3. Posiadających doświadczenie w organizacji i monitorowaniu badań klinicznych, obserwacyjnych lub eksperymentów medycznych badawczych finansowanych przez Agencję Badań Medycznych rozumianych jako zakończone i rozliczone projekty na kwotę co najmniej 1 500 000 zł netto. Kryterium zostanie uznane za spełnione po przedstawieniu przez Oferenta oświadczenia wraz z listą projektów.
  4. Posiadających w dyspozycji członka zespołu lub członków zespołu z udokumentowanym co najmniej pięcioletnim doświadczeniem w zarządzaniu badaniami obserwacyjnymi lub eksperymentami medycznymi badawczymi. Kryterium zostanie uznane za spełnione po przedstawieniu przez Oferenta oświadczenia wraz z CV proponowanych członków zespołu.
  5. Posiadających w dyspozycji członka zespołu na stanowisku pisarza medycznego lub równorzędnym, posiadającym co najmniej pięcioletnie doświadczenie w tworzeniu protokołów badań klinicznych, obserwacyjnych lub eksperymentów medycznych badawczych (w tym co najmniej 3 protokoły eksperymentów medycznych badawczych). Kryterium zostanie uznane za spełnione po przedstawieniu przez Oferenta oświadczenia wraz z CV proponowanych członków zespołu.
  6. Posiadających elektroniczny system Karty Obserwacji Klinicznej (eCRF), wykorzystany w przynajmniej 20 projektach badań klinicznych, obserwacyjnych lub eksperymentów medycznych badawczych. Kryterium zostanie uznane za spełnione po przedstawieniu przez Oferenta oświadczenia wraz z listą projektów.
  7. Posiadających własny system Standardowych Procedur Operacyjnych (SOP) dotyczący prowadzenia badań klinicznych, obserwacyjnych lub eksperymentów medycznych badawczych. Kryterium zostanie uznane za spełnione po przedstawieniu przez Oferenta listy procedur operacyjnych.

 

Czy zamawiający dopuszcza podwykonawstwo: Nie

 

Regulamin konkursu dostępny tutaj.

Zgłoszenia prosimy kierować na maila: marketing@paleyeurope.com