Skontaktuj się z nami: + 48 22 150 15 10

Nie udało Ci się dodzwonić? Nasz zespół właśnie rozmawiał z pacjentami. Prosimy zostaw swoje zapytanie a oddzwonimy na pewno, by ustalić, jak możemy Ci pomóc.

Funkcjonalna ocena widzenia

U dzieci z mózgowym porażeniem (MPD) lub innymi zaburzeniami neurologicznymi występuje często problem z przeprowadzeniem standardowego badania wzroku. Jeżeli badanie okulistyczne uda się przeprowadzić, otrzymany wynik jest zazwyczaj niezrozumiały dla rodziców.

Zastanawiają się oni, jak w codziennym funkcjonowaniu dziecka zastosować się do „visus oka lewego„, określona liczba dioptrii? Czy moje dziecko widzi książeczkę, którą mu pokazuję? Czy dostrzega przeszkody podczas spaceru? Wtedy na pomoc przybywa rehabilitant wzroku i przeprowadza Funkcjonalną Ocenę Widzenia i bada, w jaki sposób dziecko w rzeczywistości widzi.

Czym jest Funkcjonalna Ocena Widzenia (FOW)?

Jest to uzupełnienie diagnozy okulistycznej o aspekt funkcjonalny. Często również stanowi jedyne źródło wiedzy o funkcjonowaniu wzrokowym dziecka, gdy tradycyjne badanie okulistyczne jest niemożliwe do przeprowadzenia.

Funkcjonalna Ocena Widzenia pozwala na:

● adekwatne dostosowanie warunków otoczenia, sprzętu i zabawek do możliwości wzrokowych dziecka
● zaadoptowanie pomocy terapeutycznych i komunikacyjnych do indywidualnych potrzeb dziecka
● zaplanowanie realnych celów terapeutycznych
● monitorowanie postępów terapii.

To wszystko sprawia, że dziecku łatwiej jest się komunikować, uczyć i rozwijać. Po badaniu rodzic otrzymuje wielostronicowy opis, w którym zawarte są wyniki badania, wnioski i zalecenia.

Co jest badane podczas Funkcjonalnej Oceny Widzenia?

● Funkcje wzrokowe
● Parametry wzrokowe
● Sposób wykorzystania wzroku w codziennych aktywnościach
● Rozwój widzenia adekwatnie do wieku

Dla kogo jest Funkcjonalna Ocena Widzenia?

– dla dzieci w każdym wieku ze sprzężoną niepełnosprawnością (MPD, wodogłowiem, zaburzeniami metabolicznymi, genetycznymi, rozszczepem kręgosłupa oraz wszystkich dzieci z niejasnym funkcjonowaniem wzrokowym)
– dla rodziców oraz zespołu terapeutycznego (fizjoterapeutów, terapeuty AAC), gdyż na jej podstawie mogą skorygować swoje działania, tak aby np. dziecko lepiej widziało prezentowaną zabawkę lub aby materiały edukacyjne były prezentowane w bardziej optymalny sposób.

Jak przebiega Funkcjonalna Ocena Widzenia?

1. Wywiad z rodzicami i zapoznanie się z dokumentacją medyczną dziecka. Wnikliwy wywiad i poznanie indywidualnych potrzeb i celów, dla których zdecydowali się rodzice na taką ocenę jest bardzo ważny.
2. Obserwacja spontanicznych zachowań wzrokowych dziecka.
3. Badanie funkcjonalne funkcji wzrokowych (np. fiksacja, przenoszenie spojrzenia, lokalizacja, zbieżność itd.) parametrów (np. pole widzenia, zasięg, ostrość) i sposoby wykorzystywania wzroku na co dzień i w różnych warunkach. Badany jest również poziom rozwoju widzenia adekwatnie do wieku.
4. Do badania wykorzystywane są również wystandaryzowane testy badające: ostrość wzroku, wrażliwość na kontrast oraz widzenie przestrzenne.

Co zabrać na Funkcjonalną Ocenę Widzenia?

● dokumentację medyczną i okulistyczną
● poprzednie funkcjonalne oceny widzenia (jeśli takie istnieją)
● okulary lub inne pomoce optyczne i nieoptyczne których używa dziecko
● ulubione zabawki